Talentenpool

De echte toptalenten komen niet zomaar bij uw bedrijf binnen. Maar als u strategisch uw organisatie wilt onderscheiden van uw concurrenten dan is het belangrijk om met de juiste high Potentials in contact te zijn. Dat betekend dat het merk van uw organisatie bekend moet worden in de kandidatenmarkt, employer branding.

Dit vraagt voor elke doelgroep weer een andere benadering, zowel per vakgebied maar ook qua senioriteit van de potentiële werknemers. Het contact houden met de juiste studenten vraagt een andere manier van benadering dan het contact houden met kandidaten met een aantal jaren werkervaring.

Uw organisatie dient bij de gewenste doelgroepen vertrouwen op te bouwen, zodat deze kiezen voor uw organisatie. Talentpools helpen om structuur aan te brengen in het contact met potentiële werknemers en verlaagd de kosten van de werving op de langere termijn.

Onze professionals zijn in staat om uw bedrijf te ondersteunen in wervingscampagnes, ook adviseren wij u hoe u uw organisatie als merk kunt vestigen bij kandidaten.
Wij maken voor uw organisatie het volgende stappenplan met de volgende hoofdlijnen:

· Het opstellen van een strategische personeelsprognose
· Draagvlak verkrijgen bij management en directie
· Bepaling van de doelgroepen
· Het bepalen van de toelatingseisen
· Het ontwikkelen van een talentpool handboek
· Eigenaarschap bepalen en vastleggen.
Wilt u hierover meer informatie stuur ons een bericht of bel met 085-4018178