Talentenpool

HRM concept met een vrouwelijke adviseur

De echte toptalenten komen niet zomaar uw bedrijf binnenwandelen. Als u uw organisatie strategisch wilt onderscheiden van uw concurrenten, is het daarom belangrijk om contact te hebben met de juiste high potentials. Dat betekent dat uw organisatie bekend moet worden in de kandidatenmarkt, het zogenaamde employer branding.
Dit vraagt voor elke doelgroep weer een andere benadering, per vakgebied en qua senioriteit van potentiële werknemers. Het contact houden met de juiste studenten vraagt bijvoorbeeld een andere benadering dan contact houden met kandidaten met een aantal jaren werkervaring.

Stappenplan

Om ervoor te zorgen dat talenten kiezen voor uw organisatie, is het nodig om vertrouwen op te bouwen bij de doelgroepen. Onze professionals ondersteunen uw bedrijf met wervingscampagnes en adviseren u hoe uw organisatie als merk te vestigen bij kandidaten. We maken een stappenplan waarin onderstaande elementen aan bod komen:

· Het opstellen van een strategische personeelsprognose
· Draagvlak verkrijgen bij management en directie
· Het bepalen van de doelgroepen
· Het bepalen van de toelatingseisen
· Het ontwikkelen van een talentpool-handboek
· Het bepalen en vastleggen van eigenaarschap.

Lage wervingskosten

Met onze talentenpools helpen we structuur aan te brengen in het contact met potentiële werknemers. Dat verlaagt de kosten van werving op de langere termijn.

Meer informatie?
Stuur ons een bericht of bel met 085 401 81 78.